Polistes olivaceus – Klecanka cytrynowa

Vespidae – Osowate
Oczy żółte, ciemno cętkowane. Ciało intensywnie żółte z czarnymi i beżowymi akcentami. Nadustek żółty z czarnym wzorkiem w kształcie szeroko rozwartej litery „V” przy dolnej krawędzi. Boczne płytki tułowia żółte. Biodra żółte. Czułki żółte – człon nasadowy z ciemną kreską na wierzchniej stronie. Skrzydła silnie zażółcone.

Seszele 29.08.2009 ♀ Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Indie, Daleki Wschód, południowo-wschodnia Azja. Introdukowana do wschodniej Afryki oraz na szereg wysp pacyficznych – aż po Polinezję Francuską i Hawaje
  2. Biotop. Chętnie zasiedla tereny synantropijne – gniazda regularnie konstruowane w rozmaitych wnękach i szczelinach budynków. W warunkach naturalnych gniazda przymocowane do roślin zielnych i traw; komórki otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 18-24 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Seszele. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Odżywia się nektarem, spadzią i sokami roślinnymi, jak inne klecanki – larwy zaś są entomofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne żółte klecanki – różnią się zasięgiem, detalami ubarwienia oraz kształtem nadustka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei

Seszele 25.04.2014 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply