Vespula rufa – Osa rudawa

Vespidae – Osowate
Najbardziej charakterystyczną cechą gatunku jest czerwone zabarwienie pierwszych 2 tergitów, które u królowej może być niewyraźne. Nadustek samicy żółty z wyraźną, czarną plamką centralną; nadustek samca całkowicie żółty lub ze słabo zaznaczona plamką centralną.

Kobiele Wielkie 08.08.2020 ♂ Fot. Jacek Strojny

Młynek 03.08.2011

Łódź – Młynek 03.08.2011 ♂

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

  1. Status Pospolita, lecz znacznie mniej liczna od Vespula vulgaris i Vespula germanica
  2. Siedlisko. Parki, lasy, ogrody, łąki, tereny ruderalne… Gniazduje pod ziemią, często w opuszczonych norach gryzoni lub między korzeniami
  3. Wymiary. Królowa 15-20 mm. Robotnica 10-15 mm. Samiec 13-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimę przeżywa jedynie młoda królowa
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, przejrzałe owoce, soki roślinne, spadź, owady. Larwy entomofagiczne
  7. Podobne. Dzięki czerwonemu zabarwieniu tergitów łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Pasożytem gniazdowym jest rzadka Vespula austriaca
  9. Uwagi 2. Usposobienie zdecydowanie łagodniejsze od innych os z rodzaju Vespula
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Jacek Strojny avidal

Kobiele Wielkie 08.08.2020 ♂ Fot. Jacek Strojny

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♂

Podczas wakacji zlokalizowałem gniazdo osy rudawej

Okuninka 25.07.2015 Wejście do gniazda

Okuninka 25.07.2015 ♀ Wejście do gniazda

Okuninka 25.07.2015 Wejście do gniazda usytuowane było w tuż nad brzegiem Jeziora Białego, w kępie roślinności nadwodnej, przy obleganej plaży

Okuninka 25.07.2015 Wejście do gniazda usytuowane było w tuż nad brzegiem Jeziora Białego, w kępie roślinności nadwodnej, przy obleganej plaży


avidal

4 thoughts on “Vespula rufa – Osa rudawa

Leave a Reply