Nineta vittata – Złotook wielki

Chrysopidae – Złotookowate
Ciało delikatne, zielone. Skrzydła z jasnozielonkawym użyłkowaniem charakterystycznym dla rodzaju. Czułki długie; ich część nasadowa stosunkowo krótka. Larwa zwykle z rozległym, intensywnie czerwonym deseniem na grzbiecie; włoski na ciele krótsze od długości uda.

N.vittata

Konstantynów Łódzki 08.08.2017

N vittata

Dolina Neru 08.08.2017

  1. Liczebność. Nierzadka, prawdopodobnie najliczniejszy krajowy gatunek z rodzaju
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm. Rs 35-45 mm. Długość skrzydła przeciętnie 22-24 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Drapieżne larwy polują na owady o miękkim ciele i ich larwy oraz poczwarki – w tym na mszyce, larwy stonek, czy poczwarki ryjkowców
  7. Podobne. U Nineta flava bazalna część czułków jest wyraźnie dłuższa, a czerwony deseń na ciele jej larwy nie jest tak rozległy. Podobne są także 2 inne gatunki z rodzaju, nie wykazywane z Wyżyny Łódzkiej – Nineta pallida i Nineta inpunctata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Habitat

Biotop – zarośnięte gęstą roślinnością brzegi Neru


avidal

Leave a Reply