Agriphila selasella – Wachlarzyk błyszczyk

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie słomkowożółte, lub ochrowożółte z podłużną białą smugą; w czasie spoczynku ułożone dachówkowato. Biała plama biegnąca wzdłuż skrzydła nie ma soczewkowatego kształtu, a jej brzegi wyglądają na równoległe. Jednocześnie są otoczone subtelną, ciemniejszą opaską. Góra skrzydła (w spoczynku) ma jednolite zabarwienie.

Słone 17.08.2007 Fot. Alek Brzozowski

Poznań 2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 21-30
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; szczyt pojawu w sierpniu
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Przede wszystkim Agriphila tristella, u której biała plama biegnąca wzdłuż skrzydła ma soczewkowaty kształt, a jej brzegi zwężają się ku końcowi; głaszczki są ciemniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Alek Brzozowski
  9. A.selasella na Lepiforum

Rodzaj Agriphila - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply