Agriphila selasella – Wachlarzyk błyszczyk

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie słomkowożółte lub ochrowożółte z podłużną białą smugą; w czasie spoczynku ułożone dachówkowato. Biała plama biegnąca wzdłuż skrzydła nie ma soczewkowatego kształtu, a jej brzegi wyglądają na równoległe. Jednocześnie są otoczone subtelną, ciemniejszą opaską.

Dąbrówka (nad Narwią) 12.08.2019 Fot. Witold Kamocki

Słone 17.08.2007 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadki. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, skraje lasów, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 21-30
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; szczyt pojawu w sierpniu
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Przede wszystkim Agriphila tristella, u której biała plama biegnąca wzdłuż skrzydła ma soczewkowaty kształt, a jej brzegi zwężają się ku końcowi; głaszczki są ciemniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Alek Brzozowski
  9. A.selasella na Lepiforum

Rodzaj Agriphila - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply