Anania crocealis – Przezierka omanówka

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła żółte lub pomarańczowożółte z dwiema ciemniejszymi od tła wąskimi przepaskami poprzecznymi oraz podłużnym cieniem wzdłuż krawędzi kostalnej. Przepaska zewnętrzna silnie załamana w połowie długości. Kształt obu przepasek charakterystyczny dla gatunku.

Dąbrówka (nad Narwią) 18.07.2022 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, choć zapewne przynajmniej miejscami liczna
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła
  3. Wymiary. Rs 18-25 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na omanach, rzadziej płeszników – żerują na wierzchołkach pędów
  7. Podobne. Inne żółtoskrzydłę gatunki z rodziny, zwłaszcza z rodzaju Udea
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.crocealis na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply