Anania fuscalis – Przezierka szarynka

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydło szarożółte z ciemniejszą przepaską poprzeczną o kształcie charakterystycznym dla gatunku.

Łuków 06.07.2021 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, ugory, łąki
  3. Wymiary. Rs 20-26 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na nawłoci, rdeście, pokrzywie, szalężniku, pszeńcu, groszku
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny np. Anania terrealis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Ricosz
  9. A. fuscalis na Lepiforum

Dąbrówka (nad Narwią) 08.08.2022 Fot. Witold Kamocki


Rodzaj Anania - Przezierka


Ricosz

Leave a Reply