Anania lancealis – Przezierka lancetniczka

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła długie i wąskie, zwłaszcza u samca. Tło przednich skrzydeł białe z rozległym zwykle, szarym przyprószeniem; przepaski poprzeczne na ogół wyraźnie zaznaczone, silnie zygzakowate.

Puszcza Augustowska 15.06.2014 Fot. Jarosław Potapowicz

An.lancealis

Łódzkie 17.06.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, polany i łąki
  3. Wymiary. Rs 24-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień. Zimuje gąsienica w kokonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na jasnotowatych (poziewnik, szałwia, karbieniec i inne) a także na sadźcu konopiastym; rzadziej na czyśćcach i na marku szerokolistnym
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny, w tym Patania ruralis (przednie skrzydła zdecydowanie szersze)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Jacek Nowak
  9. A.lancealis w bazie BioMap
  10. A.lancealis na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply