Catoptria fulgidella – Wachlarzyk szarotnik

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła jasno lub ciemnobrązowe z szeroką, białą smugą dochodzącą aż do strzępiny. Wierzch głowy i środek scutum pokryte śnieżnobiałymi łuskami. Głaszczki długie, dwubarwne, białobrązowe.

Puszcza Augustowska 03.09.2007 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Mało znany, nieczęsto obserwowany gatunek, choć szeroko rozsiedlony i zapewne miejscami liczny
  2. Biotop. Bagniste pola  i ugory, wilgotne łąki, brzegi rzek – ale też murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują trawach i turzycach, oraz na niektórych roślinach z rodziny złożonych – wymienia się szaroty i ukwapy
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz wachlarzyki z rodzaju Crambus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. C.fulgidella na Lepiforum

Rodzaj Catoptria - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply