Catoptria lythargyrella – Wachlarzyk lśniący

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła słomkowożółte lub szarobiałe, często z ciemniejszymi, podłużnymi smugami. Tułów i głowa w barwie skrzydeł lub od nich jaśniejsze. Głaszczki szczotkowate.

Poznań 27.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 27.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 27.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 27.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Głównie trawiaste polany
  3. Wymiary. Rs 21-28 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, a wg niektórych źródeł również na mchach
  7. Podobne. Inne wachlarzykowate o słomowych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. C. lythargyrella na Lepiforum

Rodzaj Catoptria - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply