Catoptria margaritella – Wachlarzyk borowy

Crambidae – Wachlarzykowate
Na żółtobrązowo, lub pomarańczowobrązowo przyprószonym tle przedniego skrzydła rozległa, perłowobiała, nierozerwana plama centralna rozciągająca się na niemal całą długość skrzydła; plama ta często jest miejscowo czarno, cienko obwiedziona.

C.margaritella

Łódzkie 03.08.2012 Fot. Jacek Nowak

Cat.margaritella

Łódzkie 31.08.2015 Fot. Jacek Nowak

ca-margaritella

Łuków 27.07.2013 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła, torfowiska, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mchach i wełniankach
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadki, znany z południa kraju Catoptria furcatella, u którego biała plama centralna jest zauważalnie węższa. Także niektóre gatunki z rodzaju Crambus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. C.margaritella w bazie BioMap
  10. C.margaritella na Lepiforum

Rodzaj Catoptria - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply