Crambus ericella – Wachlarzyk plamiaczek

Crambidae – Wachlarzykowate 
Przednie skrzydła wąskie, zwykle relatywnie ciemne – brunatne lub kasztanowobrązowe z pomarańczowymi akcentami. Podłużna biała smuga bywa lekko jednostronnie przewężona w połowie długości. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła wyraźnie zaznaczone dwie białe plamy – niewielka wierzchołkowa i znacznie większa, niemal stykająca się z białą smugą. Głaszczki długie, szczotkowate.

Puszcza Knyszyńska 30.05.2013 Fot. Almandyn

Puszcza Augustowska 12.07.2008 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony i zapewne pospolity, lecz niezbyt często obserwowany
  2. Biotop. Wrzosowiska, suche murawy
  3. Wymiary. Rs 21-24 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Aktywny głównie nocą, w ciągu dnia ukrywa się wśród traw w pozycji głową do dołu
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują trawach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny różniące się białym deseniem przedniego skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Almandyn Witold Kamocki
  9. C.ericella na Lepiforum

Rodzaj Crambus - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply