Crambus hamella – Wachlarzyk wrzosowiskowy

Crambidae – Wachlarzykowate 
Przednie skrzydła wąskie, szare, żółte lub brunatne z podłużną, białą smugą, która w połowie długości jest wyraźnie, jednostronnie rozwidlona pod kątem ostrym. Głaszczki długie, szczotkowate. Do wierzchołka skrzydła dochodzi ciemna, ukośna plama.

Dąbrówka (nad Narwią) 23.09.2015 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity, miejscami liczny
  2. Biotop. Wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 19-26 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują trawach
  7. Podobne. Kształt jasnej smugi na skrzydle oraz obecność ciemnej plamy przywierzchołkowej czynią ten gatunek łatwym do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. C.hamella na Lepiforum

Rodzaj Crambus - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply