Crambus pascuella – Wachlarzyk pastwiskowy

Crambidae – Wachlarzykowate 
Przednie skrzydło żółtobrązowe z rozległą, owalnie wydłużoną białą plamą rozciągniętą wzdłuż przedniego brzegu skrzydła i trzema znacznie mniejszymi białymi plamami położonymi w tylnej części skrzydła – w tym z trójkątną plama wierzchołkową. Głaszczki długie, szczotkowate.

C.pascuella

Kraków 29.05.2018 Fot. Maksymilian Syratt

Cr.pascuella

Kraków 24.05.2018 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, suche łąki, ugory, zarośla, polany, przydroża, przytorza, ogrody, parki, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 20-26 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie, podkarpackie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują trawach
  7. Podobne. Kilka innych wachlarzyków, zwłaszcza przeciętnie nieco mniejszy Crambus uliginosellus preferujący wilgotniejsze biotopy. Podobne są też Platytes alpinella (szczególnie osobniki zlatane) różniący się m.in. brunatną, trójkątną plamą wierzchołkową oraz Catoptria margaritella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Światopełk Smoczyński Marek Wyszomirski Maks Syratt
  9. C.pascuella w bazie Biomap
  10. C.pascuella na Lepiforum

Łódź Strzałka wskazuje na miejsce na skrzydle, w którym u bliźniaczo podobnego Crambus uliginosellus ciemne pole klinowato wcina się w białą plamę. U Crambus pascuella takiego klinu brak, linia brzegowa białej plamy jest łagodnie wyprofilowana Fot. Marek Wyszomirski

Podkarpacie 02.09.2021 Fot. Światopełk Smoczyński


Rodzaj Crambus - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply