Evergestis extimalis – Rozcinka pyleniczanka

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie jasnokremowe, lub żółtobiałe, w tylnej części wyraźnie zaciemnione. Przepaski poprzeczne wąskie, silnie sfalowane. Strzępina szara.

Kuźnica Błońska 23.07.2010

Kuźnica Błońska 23.07.2010

ŁOB 22.06.2009

Łódzki Ogród Botaniczny 22.06.2009

ŁOB 22.06.2009

Łódzki Ogród Botaniczny 22.06.2009

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, polany, skraje lasów, przydroża, przytorza, łąki, murawy, tereny ruderalne. Nocą przylatuje do światła
  3. Wymiary. Rs 24-31 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Motyl aktywny także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na roślinach krzyżowych, w tym na gorczycy i kapuście, zjadają kwiaty i owoce, zwykle pozostawiając liście
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorkzy obserwacji – Augustyna avidal
  9. E.extimalis w bazie BioMap
  10. E.extimalis na Lepiforum
E.extimalis

Będzino 09.06.2019 Fot. Augustyna

E extimalis

Będzino 09.06.2019 Fot. Augustyna


Rodzaj Evergestis - Rozcinka


avidal

Leave a Reply