Evergestis limbata – Rozcinka obrzeżanka

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie mniej lub bardziej intensywnie żółte z dwiema cienkimi, brunatnymi przepaskami poprzecznymi; pole od przepaski zewnętrznej aż do tylnego brzegu skrzydła silnie brunatnofioletowo przyciemnione.

Ev.limbata

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

E.limbata

Łódź 01.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Rs 18-25 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na spodniej stronie liści czosnaczków i stuliszów – być może także innych kapustowatych
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak
  9. E.limbata w bazie BioMap
  10. E.limbata na Lepiforum

Rodzaj Evergestis - Rozcinka


avidal

Leave a Reply