Pyrausta aerealis

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie brunatne, szarobeżowe lub żółtobeżowe z wyraźnie jaśniejszą od tła zewnętrzną przepaską falistą oddzieloną od zewnętrznego brzegu skrzydła i strzępiny szerokim cieniem ubarwionym jak reszta skrzydła.

Puszcza Augustowska 25.06.2017 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Zapewne nierzadka, choć obserwowana sporadycznie
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte, w tym suche murawy, ugory, polany o piaszczystym podłożu
  3. Wymiary. Rs 18-26 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Imagines aktywne także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice polifagiczne, w Polsce najchętniej żerują na kocankach piaskowych. Przebywają zwykle przy łodygach, nisko nad ziemią i trudno je zauważyć
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. P.aerealis na Lepiforum

Rodzaj Pyrausta - Płomienka


avidal

Leave a Reply