Pyrausta nigrata – Płomienka czarna

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła brązowoczarne z białą, pofalowaną przepaską. Na końcach skrzydeł ciemnoszara obwódka i jasnoszara strzępina.

Dąbrówka (nad Narwią) 03.05.2009 Fot. Witold Kamocki

Łuków 11.05.2020 Fot. Ricosz

  1. Status. Lokalna, w centralnej i południowej Polsce liczniejsza
  2. Siedlisko. Łąki
  3. Wymiary. Rs 14-17 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec i wrzesień – październik; dwa pokolenia w sezonie. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na różnych roślinach zielnych m.in. mięcie, lebiodce, macierzance, przytulii
  7. Podobne. Pyrausta cingulata, u której biała przepaska jest mniej pofalowana oraz rzadka i lokalna Pyrausta rectefascialis, u której przepaska na przednim skrzydle jest niemal prosta
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Ricosz
  9. P.nigrata na Lepiforum

Rodzaj Pyrausta - Płomienka


Ricosz

Leave a Reply