Pyrausta porphyralis

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł szaroczarne z silnym zwykle, rdzawym nalotem, który jednak może być subtelny lub całkowicie zanikać. Za połową długości skrzydła obecne dwie położone blisko siebie, niemal stykające się ze sobą plamki – węższa z nich dochodzi do krawędzi skrzydła. Tło skrzydeł tylnych czarne z pojedynczą, żółtą przepaska poprzeczną.

Dąbrówka (nad Narwią) 02.05.2012 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Łąki, murawy, ugory, piaszczyste skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 15-18 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na na kocankach piaskowych. Jako rośliny żywicielskie podawane są także mięta i lebiodka, jednak te dane wymagają potwierdzenia
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju różniące się detalami ubarwienia plam na skrzydłach i barwa samych skrzydeł oraz kształtem i liczbą przepasek na skrzydłach tylnych – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. P.porphyralis na Lepiforum

Rodzaj Pyrausta - Płomienka


avidal

Leave a Reply