Pyrausta sanguinalis

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł żółte. Jaskrawo purpurowy deseń składa się z wąskiego obrzeżenia kostalnego oraz z dwóch przepasek – środkowej i zewnętrznej.

Hiszpania – Granada 01.04.2015 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Lokalna, rzadka obserwowana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne
  3. Wymiary. Rs 12-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Imagines aktywne w ciągu dnia i w nocy
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce na południu; najliczniejsza na Ponidziu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na na liściach macierzanki
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. P.sanguinalis na Lepiforum

Rodzaj Pyrausta - Płomienka


avidal

Leave a Reply