Chrysoclista linneella

Elachistidae
Przednie skrzydła jaskrawo pomarańczowe z częściowo czarnym polem nasadowym. Na pomarańczowym kilka srebrzystych plamek, plamka przy tylnym brzegu skrzydła z czarnym wypełnieniem. Brzeg kostalny skrzydła z bardzo wąską, czarną smugą brzeżną – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Sporadycznie spotyka się osobniki o czarnych w znacznej mierze skrzydłach. Głowa i wierzch tułowia pokryte srebrzystymi łuskami, niekiedy z miedzistym bądź zielonkawym odcieniem. Wierzchołki czułków rozjaśnione.

Francja – Oxelaëre 09.07.2018 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Lokalny, rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Parki, ogrody, aleje lipowe
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice żerują pod korą lipy drobnolistnej
  7. Podobne. Chrysoclista lathamella łatwo odróżnić po czarnej przepasce na przednim skrzydle. Bardziej podobny jest Chrysoclista splendida, u którego czarna smuga wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła jest szeroka. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. Ch.linneella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply