Depressaria radiella – Płozek baldaszkowiec

Elachistidae
Znana wcześniej jako Depressaria heraclei. Imago o brązowych lub szarych skrzydłach przednich. Gąsienice żółtoszare, czarno kropkowane, z dwoma rozległymi plamami tuż za głową; głowa czarna.

Francja – Cassel 20.08.2017 Fot. Marie Lou Legrand

Dąbrówka (nad Narwią) 16.05.2017 Fot. Witold Kamocki

  1. Status. Pospolita, imagines obserwowane rzadko, natomiast gąsienice bardzo licznie, niemal masowo zasiedlają w pełni lata baldachowiska
  2. Siedlisko.. Łąki i inne stanowiska otwarte porośnięte baldachami, chętnie na terenach ruderalnych
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – maj. Gąsienice od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na barszczach, dzięgielach i pasternakach, chętnie zjadając nasiona
  7. Podobne. Zapewne inne motyle z Microlepidoptera. Gąsienice innych gatunków z rodzaju Depressaria są nieco inaczej ubarwione i preferują inne rośliny żywicielskie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Marie Lou Legrand avidal
  9. D.radiella w bazie BioMap
  10. D.radiella na Lepiforum

Łódź – Dolina Olechówki 21.07.2021

Widzew 26.07.2011

Łódź – Widzew 26.07.2011

Widzew 26.07.2011

Łódź – Widzew 26.07.2011

Widzew 26.07.2011

Łódź – Widzew 26.07.2011

Widzew 21.07.2010

Łódź – Widzew 21.07.2010

Łódź – Dolina Olechówki 21.07.2021


avidal

Leave a Reply