Elachista albifrontella

Elachistidae
Czoło i głaszczki białe. Skrzydła ciemnoszaro-brązowe, z białą przepaską mniej więcej w połowie skrzydła, oraz dwiema plamami w tylnej jego części

Łuków 06.06.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita, lecz ze względu na niewielkie rozmiary nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Łąki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 8-9 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście różnych gatunków traw, w tym zbóż
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju, jednak dzięki białemu czołu możliwa do rozpoznania na zdjęciach terenowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. E.albifrontella na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply