Elachista maculicerusella

Elachistidae
Na białym tle przednich skrzydeł liczne, mniej lub bardziej wyraźne plamy w kolorze od jasnobrązowych do brunatnych. W połowie długości skrzydła dwie owalne plamki z lekko uniesionych, czarnych łusek. Strzępina jasna, bardzo długa. Głowa biała.

Austria 30.04.2021 Fot. gernotkunz

Elachista.

Łuków 24.08.2009 Fot. Ricosz

El maculicerusella

Łuków 03.07.2016 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Brzegi rzek, strumieni i rowów melioracyjnych, mokradła
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – zachodniopomorskie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach traw; chętnie trzciny pospolitej i mozgi trzcinowatej
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Augustyna Ricosz
  9. E.maculicerusella w bazie BioMap
  10. E.maculicerusella na Lepiforum
Elachista

Łuków 03.07.2016 Fot. Ricosz

E.maculicerusella

Będzino 29.06.2019 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply