Elachista maculicerusella

Elachistidae
Na białym tle przednich skrzydeł liczne, mniej lub bardziej wyraźne plamy w kolorze od jasnobrązowych do brunatnych, w połowie długości skrzydła dwie owalne plamki z lekko uniesionych, czarnych łusek. Strzępina jasna, bardzo długa. Głowa biała.

E.maculicerusella

Będzino 29.06.2019 Fot. Augustyna

Elachista

Łuków 03.07.2016 Fot. Ricosz

Elachista.

Łuków 24.08.2009 Fot. Ricosz

El maculicerusella

Łuków 03.07.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Brzegi rzek, strumieni i rowów melioracyjnych, mokradła
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach traw; chętnie trzciny pospolitej i mozgi trzcinowatej
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Ricosz
  9. E.maculicerusella w bazie BioMap
  10. E.maculicerusella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply