Arctia aulica – Niedźwiedziówka dwórka

Erebidae
Przednie skrzydła czekoladowobrunatne z kremowożółtymi plamkami – uwagę zwraca wrzecionowata plama odchodząca od nasady skrzydła. Tylne skrzydła z rozległymi, czarnymi plamami na jaskrawo żółtym tle; tło bez karminowych akcentów.

Węgry 10.05.2020 ♂ Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie EN EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne, wrzosowiska, murawy o charakterze stepowym, suche łąki i ugory
  3. Wymiary. Rs 34-42 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. U bardzo podobnej Arctia testudinaria tylne skrzydła są częściowo karminowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Baranyi Tamás
  9. A.aulica na Lepiforum

Rodzaj Arctia - Niedźwiedziówka


avidal

Leave a Reply