Arctia testudinaria – Niedźwiedziówka baroneska

Erebidae
Przednie skrzydła czekoladowobrunatne z kremowożółtymi plamkami – uwagę zwraca wrzecionowata plama odchodząca od nasady skrzydła. Tylne skrzydła z rozległymi, czarnymi plamami i o zawsze przynajmniej w części karminowym tle – zwykle ograniczonym do zewnętrznego brzegu skrzydła.

Włochy 15.06.2006 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 27.05.2007 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 27.05.2007 ♂ Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Znana z Francji, Hiszpanii, Austrii i Włoch; obserwacje z Wysp Brytyjskich są incydentalne i dotyczą osobników migrujących
  2. Biotop. Zbocza górskie, murawy, zarośla makia, suche łąki, skraje lasów, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 35-45 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych (wymienia się zwłaszcza szczawie i babki) oraz na trawach
  7. Podobne. U bardzo podobnej Arctia aulica tylne skrzydła są żółte, sporadycznie lekko zaczerwienione – lecz nigdy czerwona akcenty nie są tak intensywne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. A.testudinaria na Lepiforum

Rodzaj Arctia - Niedźwiedziówka


avidal

Leave a Reply