Eublemma purpurina – Blema purpurowa

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła z białożółtym polem nasadowym, w tylnej części różowopurpurowe. Żyłki w tylnej części skrzydła intensywnie purpurowe.

Austria 22.08.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana; liczebność ulega wahaniom sezonowym
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, suche łąki, ugory, przydroża, ogrody
  3. Wymiary. Rs 20-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Gąsienice od marca do czerwca. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce wyłącznie na południu kraju jako migrant z południa Europy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ostrożeniu polnym i na przegorzanach oraz dyptamach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. E.purpurina na Lepiforum

Rodzaj Eublemma - Blema


avidal

Leave a Reply