Atremaea lonchoptera

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła kremowoszare, obficie przyprószone brunatnymi łuskami. Na przednim skrzydle dwie brunatne plamki. Głowa i wierzch tułowia o tej samej barwie, co skrzydła.

Pruszków 22.06.2021 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Szuwary, zwłaszcza śródleśne
  3. Wymiary. Rs 16-36 mm; samice wyraźnie większe od samców
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na pałkach Typha spp.
  7. Podobne. Niektóre inne Microlepidoptera, zwłaszcza z pospolitym Nothris verbascella (zwykle 4 ciemne plamki na przednim skrzydle), zasiedlającym wszakże odmienne, suchsze biotopy (tereny otwarte z dziewannami)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.lonchoptera na Lepiforum

avidal

Leave a Reply