Teleiodes vulgella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła beżowe lub ciemnoszare z rozrzuconymi plamkami z wzniesionych, czarnych łusek, które za połową długości skrzydła skupiają się w wąską przepaskę poprzeczną. Żółtych łusek brak lub jest ich bardzo niewiele. Głowa pokryta łuskami tej samej barwy, co skrzydła.

Francja – Oxelaëre 19.07.2021 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Ogrody, parki, zarośla, skraje lasów i leśne polany, sady, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jałowcach oraz wielu rozmaitych różowatych
  7. Podobne. U rzadkiego Teleiodes wagae przepaska z czarnych łusek jest silniej porozrywana na izolowane plamki lub brak jej w ogóle
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. T.vulgella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply