Abraxas sylvata – Plamiec leśniak

Geometridae – Miernikowcowate
Duży miernikowiec o białych skrzydłach z brązowożółtymi plamami przy nasadzie (tylko skrzydła przednie) i przy tylnej krawędzi skrzydeł. Gąsienica w podłużne czarne i żółte paski.

Strzebielinek 19.07.2020 Fot. Magdalena Jędro

Młynek 19.06.2011

Łódź – Młynek 19.06.2011

Kampinoski Park Narodowy 16.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Rs 32-44 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Aktywny głównie o zmierzchu. Gąsienice od lipca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie
  6. Pokarm. Gąsienice są polifagiczne, żerują m.in. na wiązach, klonach, leszczynach, bukach, kruszynach i czeremchach
  7. Podobne. U Mesoleuca albicillata brunatna plama znajduje się przy przedniej krawędzi skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Paweł Głowacki Teresa Stolarczyk Jacek Strojny Ricosz avidal
  9. A.sylvata w bazie BioMap
  10. A.sylvata na Lepiforum
A.sylvata caterpillar

Kamieńczyk 11.09.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

A.sylvata

Łuków 31.08.2018 Fot. Ricosz

A.sylvata

Kamieńczyk 11.09.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny


avidal

Leave a Reply