Aethalura punctulata – Przylepek olszyniak

Geometridae – Miernikowcowate
Na szarobiałym tle skrzydeł trzy brunatne przepaski zwężające się i rozpadające na plamki; najwyraźniejsze przy przednich brzegach skrzydeł.

A.punctulata

Łódź – Majerowskie Błota 08.05.2018

A.punctulata

Konewka 06.05.2018 Id Aneta Itczak

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wilgotne lasy liściaste, ogrody, parki, zarośla, zadrzewienia, doliny rzeczne, okolice zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 25-30 mm
  4. Okres lotu. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach i na olszy czarnej
  7. Podobne. Liczne inne szare miernikowce –  w tym Ectropis crepuscularia, Hypomecis punctinalis i Paradarisa consonaria
  8. A.punctulata w bazie BioMap
  9. A.punctulata na Lepiforum
  10. Wymowa: etalura punctulata
Aeth.punctulata

Konewka 06.05.2018

Las wiączyński 05.05.2011

Las wiączyński 05.05.2011

a.punctulata

Łódź – BRUS 08.05.2018 Id Rafał Celadyn


avidal

Leave a Reply