Anticlea derivata – Paśnik pochodnik

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła z szeroką, ciemną przepaską ograniczającą od przodu pole środkowe. Pole środkowe rozjaśnione przy przedniej krawędzi skrzydła. Skrzydło przy wierzchołku i wzdłuż strzępiny często z purpurowym odcieniem.

Włochy 05.04.2016 Fot. Paolo Mazzei

Będzino 11.05.2021 Fot. Augustyna

Będzino 11.05.2021 Fot. Augustyna

Będzino 26.04.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany i zwykle nieliczny
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zakrzewione murawy
  3. Wymiary. Rs 25-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec marca – maj. Gąsienice od końca maja do połowy sierpnia
  5. Lokalizacja. Włochy, Szwajcaria, Polska – zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach i kwiatach róż
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z Pareulype berberata – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Paolo Mazzei
  9. A.derivata na Lepiforum

Szwajcaria 22.05.2022 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply