Ecliptopera silaceata – Paśnik niecierpek

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł od szarych po niemal czarne. Przepaski poprzeczne białe, o kształcie charakterytsycznym dla gatunku. Przy tylnym brzegu skrzydła rząd trójkątnych, jasno obwiedzionych plamek.

e.silaceata

Łódź – Majerowskie Błota 06.07.2018

E.silaceata

Łódź 16.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, polany, doliny rzeczne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Maj- sierpień. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na czartawach, niecierpkach i wierzbownicach
  7. Podobne. Kilka innych miernikowców o zbliżonym deseniu na skrzydłach, zwłaszcza Eulithis prunata i Electrophaes corylata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki avidal
  9. E.silaceata w bazie BioMap
  10. E.silaceata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply