Eulithis testata – Nacinek wrzosowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła rdzawo-pomarańczowe, miejscami czerwonawe. Pole nasadowe, pole środkowe i czerwonawe pole przywierzchołkowe są ciemniejsze od reszty skrzydła. Pole środkowe uderzająco szerokie, w tylnej części ograniczone wąską, rozmytą, jasną, falistą linią.

Niemcy 08.08.2012 Fot. gernotkunz

Będzino 11.09.2021 Fot. Augustyna

Będzino 11.09.2021 Fot. Augustyna

  1. Status. Nieregularnie i nieczęsto obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Wrzosowiska, torfowiska wysokie, lasy iglaste, zręby
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar; imagines pobierają pokarm nocą. Gąsienice żerują na borówkach i wrzosach, wierzbach, brzozach i topolach
  7. Podobne. Niektóre inne miernikowce, w tym Eulithis populata – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Augustyna
  9. E.testata na lepiforum

Rodzaj Eulithis - Nacinek


avidal

Leave a Reply