Idaea biselata – Krocznik ogrodowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Obie pary skrzydeł podobnie ubarwione – szarożółtawe z wyraźnymi plamkami środkowymi. Po zewnętrznej stronie falistej przepaski zewnętrznej mniej lub bardziej wyraźny, jasno- lub ciemnoszary pasek, który niekiedy jest przerywany i przybiera formę rzędu szarych plam ( jak na fotografii ).

I.biselata

Las wiączyński 06.07.2017 Oznaczenie Aneta Itczak

Las wiączyński 05.07.2015

Las wiączyński 05.07.2015

I.biselata

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Parki, ogrody, lasy, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju Idaea ( w tym Idaea seriata i Idaea fuscovenosa ), oraz gatunki z rodzaju Scopula ( zwłaszcza Scopula incanata )
  8. I.biselata w bazie BioMap
  9. I.biselata na Lepiforum

Dodaj komentarz