Idaea biselata – Krocznik ogrodowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Obie pary skrzydeł podobnie ubarwione – szarożółtawe z wyraźnymi plamkami środkowymi. Po zewnętrznej stronie falistej przepaski zewnętrznej mniej lub bardziej wyraźny, jasno- lub ciemnoszary pasek, który niekiedy jest przerywany i przybiera formę rzędu szarych plam.

I.biselata

Las wiączyński 06.07.2017 Oznaczenie Aneta Itczak

Las wiączyński 05.07.2015

Las wiączyński 05.07.2015

I.biselata

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

Łuków 24.07.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Parki, ogrody, lasy, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju Idaea (w tym Idaea seriata i Idaea fuscovenosa), oraz gatunki z rodzaju Scopula (zwłaszcza Scopula incanata)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz avidal
  9. I.biselata w bazie BioMap
  10. I.biselata na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply