Scopula incanata – Wątlak siwinek

Geometridae – Miernikowcowate
Obie pary skrzydeł szarobiałe. Na przednim skrzydle trzy ciemniejsze od tła przepaski faliste; na tylnym skrzydle dwie takie przepaski. Na każdym skrzydle czarna plamka środkowa.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Status. Rzadki, miejscami liczny – zwłaszcza na południu kraju
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, przydroża, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 24-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na macierzankach, lebiodkach, rdestach oraz jarząbach
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione miernikowce, zwłaszcza Scopula marginepunctata i Idaea biselata
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Mariusz Gwardjan
  9. S.incanata na Lepiforum
  10. S.incanata na Przyroda Świętokrzyska

Rodzaj Scopula - Wątlak


avidal

Leave a Reply