Idaea straminata – Krocznik niezdobiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł szarobiałe, często z żółtawym odcieniem. Na każdym skrzydle cienkie, faliste przepaski poprzeczne i mała, ciemna, kropkowata plamka. Przepaska zewnętrzna na ogół najwyraźniej zaznaczona, relatywnie wyraźnie wygięta w kierunku wierzchołków skrzydeł.

Austria 25.05.2019 Fot. gernotkunz

 1. Status. Pospolity
 2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne polany, parki, ogrody, łąki, ugory, murawy, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Rs 24-33 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Austria
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, zwłaszcza na rdestach, szczawiach i mniszkach
 7. Podobne. Idaea aversata (forma remutata), Idaea ochrata , Idaea serpentata i Idaea deversaria różnią się min. kształtem zewnętrznej przepaski poprzecznej i kształtem skrzydeł
 8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
 9. I.straminata w bazie BioMap
 10. I.straminata na Lepiforum

Na pierwszym zdjęciu Idaea aversata f. remutata. Pierwsza przepaska na przednim skrzydle przed krawędziom natarcia wyraźnie zgięta pod kątem prostym w kierunku nasady skrzydła

Na drugim zdjęciu Idaea straminata, przepaska tylko lekko wygięta łukowato

Trzecie zdjęcie (Scopula caricaria), pierwsza przepaska na pierwszym skrzydle zawsze słabo wykształcona, nigdy nie sięga zewnętrznej, przedniej krawędzi skrzydła (strzałki)

Fot. Andrzej Hańca


Na pierwszym zdjęciu, ostatnia przepaska, pierwszego skrzydła wyraźnie złamana do tylnej krawędzi tegoż (żółta strzałka) – Idaea aversata f. remutata

I. straminata jest ona relatywnie prosta (tylko lekko łukowata)

Scopula caricaria ostatnia  przepaska przed zbliżeniem do przedniej krawędzi skrzydła jest lekko wklęsła w kierunku nasady skrzydła

Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

3 thoughts on “Idaea straminata – Krocznik niezdobiak

 1. Punkt 7. W 'podobne’ powinieneś dodać, że Idaea aversata nie tyczy się formy nominatywnej, a jedynie jej formy „remutata”. (Wczoraj wysłałem, ale nie podpisałeś, Anety foty też).
  Od I. deversaria o wiele bardziej podobne są Idaea ochrata i Idaea serpentata.

Leave a Reply