Idaea straminata – Krocznik niezdobiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł szarobiałe, często z żółtawym odcieniem. Na każdym skrzydle cienkie, faliste przepaski poprzeczne i mała, ciemna, kropkowata plamka. Przepaska zewnętrzna na ogół najwyraźniej zaznaczona, relatywnie wyraźnie wygięta w kierunku wierzchołków skrzydeł.

I.straminata

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, parki, ogrody, łąki, ugory, murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 24-33 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, zwłaszcza na rdestach, szczawiach i mniszkach
  7. Podobne. Idaea aversata i Idaea deversaria różnią się min. kształtem zewnętrznej przepaski poprzecznej i kształtem skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. I.straminata w bazie BioMap
  10. I.straminata na Lepiforum

 

Leave a Reply