Selenia lunularia – Sykrzytek księżyczak

Geometridae – Miernikowcowate
Zewnętrzne krawędzie skrzydeł ząbkowato powcinane – zwłaszcza tylne skrzydło silnie ząbkowane. Ubarwienie skrzydeł na ogół żółtobrązowe. Na każdym skrzydle półprzezroczysta, półksiężycowata plamka środkowa.

Niemcy – Hürth 02.05.2022 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, sady, zarośla. W czasie spoczynku skrzydła są rozchylone, uniesione ukośnie ku górze
  3. Wymiary. Rs 30-44 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – w tym na dębach, brzozach i olszach oraz na drzewach owocowych; także na różach
  7. Podobne. Selenia tetralunaria różni się deseniem na skrzydłach i słabiej ząbkowanym zewnętrznym brzegiem tylnego skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. S.lunularia na Lepiforum

avidal

Leave a Reply