Selenia tetralunaria – Sykrzytek dereniak

Geometridae – Miernikowcowate
Zewnętrzne krawędzie skrzydeł ząbkowato powcinane. Ubarwienie skrzydeł zmienne, przez ich środek przebiega ciemniejsza od tła przepaska, często rdzawa. Wierzchołek skrzydeł przednich przyciemniony. Na każdym skrzydle półksiężycowata plamka środkowa.

S.tetralunaria

Łódź 26.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Las górażdżański 30.04.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Las górażdżański 30.04.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla. W czasie spoczynku skrzydła są rozchylone, uniesione ukośnie ku górze
  3. Wymiary. Rs 27-42 mm. Motyle pokolenia wiosennego są przeciętnie większe
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – olchach, dębach, brzozach, wierzbach, lipach, leszczynach. Młode gąsienice żerują przez całą dobę, starsze wyłącznie nocą
  7. Podobne. U Selenia lunularia zewnętrzny brzeg tylnego skrzydła jest silniej ząbkowany
  8. Uwagi. Sykrzytka dereniaka obserwowali Augustyna Jerzy Strzelecki Monika Pastrykiewicz
  9. S.tetralunaria w bazie BioMap
  10. S.tetralunaria na Lepiforum

Będzino 08.05.2019 Fot. Augustyna

Będzino 23.04.2019 Fot. Augustyna

Będzino 26.04.2019 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply