Venusia blomeri – Dyskotka wiązówka

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł szarobiałe. Wierzchołek przedniego skrzydła z rozległą, rdzawobrunatną plamą ograniczoną od wewnątrz ciemnobrunatną przepaską poprzeczną.

Austria – Leibnitz 28.05.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, wilgotne zarośla, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 18-28 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień. Gąsienice we wrześniu i październiku
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie na wschodzie kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wiązach
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju (Venusia cambrica) różni się jasnymi wierzchołkami przednich skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. V.blomeri na Lepiforum

avidal

Leave a Reply