Xanthorhoe biriviata – Paśnik dwurzeczek

Geometridae – Miernikowcowate
Pole nasadowe rdzawobrunatne, lub szarobrunatne. Pole środkowe ciemniejsze od pola nasadowego – jego zewnętrzna krawędź z łagodnie wyprofilowanym klinowatym wygięciem w kierunku zewnętrznego brzegu skrzydła; klin ten zachodzi na kontrastowo jasne pole zewnętrzne.

xant.biriviata

Łódzkie 05.07.2013 Fot. Jacek Nowak

x.biriviata

Rezerwat Hołda 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Nierzadki
 2. Biotop. Lasy, zarośla, torfowiska, mokradła, polany, doliny rzeczne, parki, ogrody; preferuje tereny wilgotne
 3. Wymiary. Rs 20-30 mm
 4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na niecierpkach
 7. Podobne. Liczne inne miernikowce, w tym gatunki z rodzaju Epirrhoe – zwłaszcza Epirrhoe molluginata, Epirrhoe rivata i Epirrhoe alternata
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. X.biriviata w bazie BioMap
 10. X.biriviata na Lepiforum
 11. Wymowa: ksantore biriwiata

Rodzaj Xanthorhoe - Paśnik


avidal

2 thoughts on “Xanthorhoe biriviata – Paśnik dwurzeczek

Leave a Reply