Xanthorhoe biriviata – Paśnik dwurzeczek

Geometridae – Miernikowcowate
Pole nasadowe rdzawo-brunatne lub szaro-brunatne. Pole środkowe ciemniejsze od pola nasadowego – jego zewnętrzna krawędź z łagodnie wyprofilowanym klinowatym wygięciem w kierunku zewnętrznego brzegu skrzydła; klin ten zachodzi na kontrastowo jasne pole zewnętrzne.

xant.biriviata

Łódzkie 05.07.2013 Fot. Jacek Nowak

x.biriviata

Rezerwat Hołda 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

 1. Status. Nierzadki. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko. Lasy, zarośla, torfowiska, mokradła, polany, doliny rzeczne, parki, ogrody; preferuje tereny wilgotne
 3. Wymiary. Rs 20-30 mm
 4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na niecierpkach
 7. Podobne. Liczne inne miernikowce, w tym gatunki z rodzaju Epirrhoe – zwłaszcza Epirrhoe molluginata, Epirrhoe rivata i Epirrhoe alternata
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. X.biriviata w bazie BioMap
 10. X.biriviata na Lepiforum
 11. Wymowa: ksantore biriwiata

Rodzaj Xanthorhoe - Paśnik


avidal

2 thoughts on “Xanthorhoe biriviata – Paśnik dwurzeczek

Leave a Reply