Calybites quadrisignella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Skrzydła przednie szaroczarne, lub brunatne; na każdym z nich 4 mniej lub bardziej intensywnie żółte plamy o kształcie i rozmieszczeniu charakterystycznym dla gatunku.

Calyb.quadrisignella

Łódzkie 01.07.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, parki, ogrody, tereny ruderalne; gatunek termofilny
  3. Wymiary. Rs około 9 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień.  Gąsienice od maja do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie; obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Oligofagiczne gąsienice minują liście kruszyn i szakłaków
  7. Podobne. U Calybites phasianipennella plamki maja odmienny kształt i zwykle bardziej bladą barwę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.quadrisignella w bazie BioMap
  10. C.quadrisignella na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Calybites quadrisignella

Leave a Reply