Dialectica imperialella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Przednie skrzydła o złotawobrązowym tle z kontrastowo srebrzystymi, ukośnymi plamami – 2 i 3 para plam zwykle stykają się ze sobą przy złożonych skrzydłach w przepaskę poprzeczną. Głowa pokryta srebrzystymi łuskami. W pozycji spoczynkowej przednie nogi unoszą ciało wysoko nad podłoże.

Francja – Haverskerque 19.05.2013 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 7-10 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście żywokostów oraz miodunek i nawrotów
  7. Podobne. Niektóre inne Microlepidoptera, np. Sauterina hofmanniella – różnią się one detalami desenia na skrzydłach i/lub ciemniejszą głową
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. D.imperialella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply