Parornix devoniella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Przednie skrzydła o szarobiałym lub szarożółtym tle z licznymi, ciemnymi plamami utworzonymi z licznych czarnych łusek. Na głowie nastroszona „czuprynka” z żółtych, włoskowatych łusek – niektóre z nich mają ciemne wierzchołki. W pozycji spoczynkowej przednie nogi unoszą ciało wysoko nad podłoże.

Francja – Oxelaëre 17.07.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 8-10 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach leszczyn; przepoczwarczają się w zwiniętym rurkowato brzegu liścia
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju i rodziny – w tym bardzo trudny do odróżnienia Parornix anglicella związany ekologicznie z głogami i innymi różowatymi
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. P.devoniella na Lepiforum

Francja – Arques 27.06.2022 Gąsienica Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 27.06.2022 Poczwarka Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply