Phyllonorycter stettinensis

Gracillariidae – Kibitnikowate
Tło przedniego skrzydła rudopomarańczowe, lub szaroczarne. Białe przepaski poprzeczne niemal proste, z ostro odgraniczona od tła brunatnoczarną przednia krawędzią. Na głowie czarna ” czuprynka ” – przydatna cecha diagnostyczna gatunku.

P.stettinensis

Łódź 24.07.2018 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, parki, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Rs 6-8 mm
  4. Okres lotu. Pierwsze pokolenie głównie w maju, drugie w sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście olsz
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się min. kształtem białych przepasek na przednich skrzydłach, bądź jasną „czuprynka na głowie”. Bodaj najbardziej podobny Phyllonorycter schreberella związany jest z wiązami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.stettinensis w bazie BioMap
  10. P.stettinensis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply