Heteropterus morpheus – Rojnik morfeusz

Hesperiidae – Powszelatkowate
Wierzchnia strona obu par skrzydeł brunatnoczarna z małymi, bladożółtymi plamkami przy wierzchołkach skrzydeł przednich. Spód tylnych skrzydeł żółty z dużymi, owalnymi, ciemno obwiedzionymi białymi plamami. Gąsienica zielona z żółtą, brązowo paskowaną głową.

Bagno Ławki 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Kampinoski Park Narodowy 18.07.2022 Fot. Paweł Głowacki

Kampinoski Park Narodowy 18.07.2022 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Rządzy 26.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

  1. Liczebność. W Polsce rozmieszczenie dysjunktywne, występuje na południowym zachodzie oraz wschodzie i północnym-wschodzie. W ostatnim czasie wydaje się zwiększać zasięg występowania, choć nie wiadomo czy będzie to zjawisko trwałe NT Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne lasy liściaste i mieszane, podmokłe łąki, mokradła, torfowiska, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Zimują gąsienice w rurkowato zwiniętych trawach
  5. Lokalizacja. Lubuskie, podlaskie. W centralnej Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, zwłaszcza na trzęślicy modrej
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji, choć podobieństwo wykazują Carterocephalus silvicola i Carterocephalus palaemon
  8. Uwagi. Rojnika morfeusza odnaleźli – Paweł Głowacki Ryszard Orzechowski
  9. H.morpheus w bazie BioMap
  10. H.morpheus na lepiforum
H.morpheus

Lubuskie 27.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Bagno Ławki 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Ławki 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply