Heteropterus morpheus – Rojnik morfeusz

Hesperiidae – Powszelatkowate
Wierzchnia strona obu par skrzydeł brunatnoczarna z małymi, bladożółtymi plamkami przy wierzchołkach skrzydeł przednich. Spód tylnych skrzydeł żółty z dużymi, owalnymi, ciemno obwiedzionymi białymi plamami. Gąsienica zielona z żółtą, brązowo paskowaną głową.

Bagno Ławki 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Rządzy 26.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Ławki 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Ławki 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

  1. Liczebność. W Polsce rozmieszczenie dysjunktywne, występuje na południowym zachodzie oraz wschodzie i północnym-wschodzie. W ostatnim czasie wydaje się zwiększać zasięg występowania, choć nie wiadomo czy będzie to zjawisko trwałe NT Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne lasy liściaste i mieszane, podmokłe łąki, mokradła, torfowiska, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Zimują gąsienice w rurkowato zwiniętych trawach
  5. Lokalizacja. Lubuskie, podlaskie. W centralnej Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, zwłaszcza na trzęślicy modrej
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji, choć podobieństwo wykazują Carterocephalus silvicola i Carterocephalus palaemon
  8. Uwagi. Rojnika morfeusza odnaleźli – Paweł Głowacki Ryszard Orzechowski
  9. H.morpheus w bazie BioMap
  10. H.morpheus na lepiforum
H.morpheus

Lubuskie 27.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply