Pyrgus carthami – Powszelatek chabrowiec

Hesperiidae – Powszelatkowate
Wierzch skrzydeł jasno lub ciemnobrunatny, jasno plamkowany; plamkowanie na tylnym skrzydle mniej wyraziste, niż na przednim. Spód skrzydeł biały z licznymi żółtawoszarymi i brunatnymi plamkami. Plamki na tylnym skrzydle nie dochodzą do zewnętrznej krawędzi skrzydła, dzięki czemu biała obwódka zewnętrznego brzegu jest ciągła, nieprzerwana – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Szwajcaria 29.05.2014 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Zernez 14.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Erschmatt 09.07.2014 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadki; miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wygrzane łąki, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 30-36 mm; największy krajowy powszelatek
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Włochy. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach, gównie w południowej części kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ślazowatych, a wg niektórych źródeł głównie na pięciornikach
  7. Podobne. Liczne inne, zwykle zauważalnie mniejsze gatunki z rodzaju, które najłatwiej rozpoznać po deseniu na spodzie tylnego skrzydła; ciemne plamki dochodzą do zewnętrznego brzegu skrzydła; przez co jasna obwódka nie jest jednolicie biała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. P.carthami na Lepiforum

Włochy 09.06.2008 Widać, że biała obwódka zewnętrznego brzegu skrzydła jest ciągła, pozbawiona plamkowania Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply