Incurvaria praelatella

Incurvariidae – Krzywikowate
Przednie skrzydła brunatno-fioletowe z szeroką, białą przepaską poprzeczną i parą białych plam położonych blisko wierzchołka skrzydła; plamy te dochodzą do przedniej i tylnej krawędzi skrzydła. Dodatkowo, mniejsza plamka przy przedniej krawędzi skrzydła może zanikać u części osobników. Na głowie żółta „czuprynka”.

Poznań 22.05.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 22.05.2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i leśne polany
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, zwłaszcza z rodziny różowatych – w tym na poziomkach i kuklikach
  7. Podobne. U Lampronia capitella biała przepaska poprzeczna jest krótsza, nie dochodzi do przedniej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Hańca
  9. I. praelatella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply