Lampronia capitella – Krzywik porzeczkowiaczek

Prodoxidae
Przednie skrzydła brunatnoczarne z dwoma bladożółtymi przepaskami, z których zewnętrzna jest rozerwana na dwie plamy – owalną przy zewnętrznej, a trójkątna przy wewnętrznej krawędzi skrzydła.

Las wiączyński 19.05.2011

Las wiączyński 19.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, zarośla, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 14-17 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porzeczkach
  7. Podobne. Przede wszystkim Lampronia luzella i Incurvaria praelatella
  8. L.capitella w bazie BioMap
  9. L.capitella na Lepiforum

Leave a Reply