Lampronia capitella – Krzywik porzeczkowiaczek

Prodoxidae
Przednie skrzydła brunatnoczarne z dwoma bladożółtymi przepaskami, z których zewnętrzna jest rozerwana na dwie plamy – owalną przy zewnętrznej, a trójkątna przy wewnętrznej krawędzi skrzydła. Przepaska wewnętrzna nie dochodzi do przedniej krawędzi skrzydła.

Las wiączyński 19.05.2011

Las wiączyński 19.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, zarośla, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 14-17 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porzeczkach
  7. Podobne. Przede wszystkim Lampronia luzella i Incurvaria praelatella (przepaska wewnętrzna dłuższa, dochodzi do przedniej krawędzi skrzydła)
  8. L.capitella w bazie BioMap
  9. L.capitella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply