Dasystoma salicella

Lypusidae
Samica zwykle nielotna, o szczątkowych skrzydłach zredukowanych do krótkich kikutów; rzadziej samica w pełni uskrzydlona. Samiec zawsze z rozwiniętymi w pełni skrzydłami. Przednie skrzydła szare lub brązowe – na każdym z nich dwie mocno rozmyte, jaśniejsze od tła plamy ograniczone czarną smugą. Regularnie widuje się także znacznie ciemneijsze, melanistyczne osobniki.

Francja – Zuydcoote 22.03.2014 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Nieliczna, sporadycznie obserwowana – zwłaszcza samice trudne do odnalezienia
  2. Biotop. Widne lasy, zagajniki, polany. Samce szybko latają w  najcieplejszych godzinach w ciągu dnia w poszukiwaniu samic siedzących nisko na pniach drzew i na roślinach zielnych, albo wręcz na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-10 mm. Rs samca 17-20 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na borówkach, brzozach, wierzbach, śliwach, wiązówkach, woskownicach, krwiściągach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. Wczesny okres pojawu znacznie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. D.salicella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply