Abrostola tripartita – Zgrzeblica trojaczka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie bez wyraźnego zielonkawego odcienia. Pole środkowe ograniczone przez kontrastowe, czarne, łukowato wygięte przepaski poprzeczne; przepaska zewnętrzna lekko łukowato zaokrąglona. Wierzchołki przednich skrzydeł na ogół wyraźnie przyczernione, sporadycznie całkowicie pozbawione przyczernienia. Na odwłoku uniesione kępki z czarnych łusek. Gąsienica zielona, lub czarnozielonkawa z jasnym pasem na boku ciała i charakterystycznym, jodełkowatym, zwykle białozielonym deseniem na grzbiecie.

Puszcza Augustowska 08.07.2018 Fot. Jarosław Potapowicz

A.tripartita

Rezerwat Korzeń 02.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Ab.tripartita

Rezerwat Korzeń 02.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Ab._tripartita

Łuków 29.06.2011 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Widne lasy i ich skraje, polany, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienica od czerwca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska, łódzkie, lubelskie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na pokrzywach, rzadziej na chmielu i parietarii lekarskiej
  7. Podobne. Zgrzeblica trzysterka Agrostola triplasia różni się zielonkawym poblaskiem na skrzydłach, wyraźniej zaokrągloną zewnętrzną przepaską poprzeczną i słabo zaczernionymi wierzchołkami skrzydeł. Podobna jest też rzadka zgrzeblica trojeściówka Abrostola asclepiadis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Roman Jasiak Jacek Nowak Ricosz
  9. A.tripartita w bazie BioMap
  10. A.tripartita na Lepiforum
Ab. tripartita

Puszcza Białowieska 12.07.2019 Fot. Roman Jasiak


avidal

Leave a Reply